મ્યુકોરમાઇકોસિસ જાણો આ રોગ કોને થાય અને કેવી રીતે બચી શકાય

Share Your Friends

મ્યુકોરમાઇકોસિસને નિયંત્રણમાં લાવવા સરકારે B 50 MGના 5000 ઇન્જેકશનનો ઓર્ડર આપ્યો, જાણો આ રોગ કોને થાય અને કેવી રીતે બચી શકાય ગઈકાલે સીએમના અધ્યક્ષસ્થાને આ રોગના નિયંત્રણ અને સારવાર માટેની બેઠક યોજાઈ હતી. સરકાર દ્વારા રૂ.3 કરોડ 12 લાખના ખર્ચે 5000 ઇન્જેકશન ખરીદવા ઓર્ડર આપી દેવાયો છે. રાજ્યમાં કોરોનાના કારણે અનેક લોકોના જીવ ગયા છે. …

મ્યુકોરમાઇકોસિસ જાણો આ રોગ કોને થાય અને કેવી રીતે બચી શકાય Read More »

Share Your Friends