રાજ્યમાં બે નહિ પણ એક ત્રીજા પ્રકારની બીમારી માથું ઊંચકી રહી છે. તેના વિશે જાણો

Share Your Friends

ત્રીજા પ્રકારની બીમારી માથું ઊંચકી રહી છે. તેના વિશે જાણો કાળી ફૂગનો સકંજો – 70% મ્યુકરમાઇકોસિસના, 30% એસ્પરજીલસના કેસ રાજ્યમાં મ્યુકરમાઈકોસિસ સકંજો કસી રહ્યો છે જો કે હવે વધુ એક ફુગ પણ વધી રહી હોવાનું સામે આવ્યુ છે. રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલના માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગના વડા ડો. જી.યુ. કાવઠિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં જે સેમ્પલ ફંગલ …

રાજ્યમાં બે નહિ પણ એક ત્રીજા પ્રકારની બીમારી માથું ઊંચકી રહી છે. તેના વિશે જાણો Read More »

Share Your Friends