ગુજરાત સરકાર નો વેક્સિન|RT PCR મહત્વ નો નિણર્ય અત્યારે જ જુઓ

Share Your Friends

ખાનગી લેબમાં કોરોના ટેસ્ટના ચાર્જમાં રૂ.100 થી 200 નો ઘટાડો | ૧ મે થી ૧૮+ ને વેક્સિન આપવામાં આવશે અમદાવાદમાં કોરોનાના સંક્રમણની સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર છે. AMC દ્વારા શરૂ કરાયેલી રેપિડ ટેસ્ટના ડોમની સાથે ખાનગી લેબોરેટરીઓમાં RT-PCR ટેસ્ટ કરાવવા માટે પણ લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. ત્યારે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યું …

ગુજરાત સરકાર નો વેક્સિન|RT PCR મહત્વ નો નિણર્ય અત્યારે જ જુઓ Read More »

Share Your Friends