સરકાર આજે મહત્વ નો નિણર્ય લઈ શકે. કોરોના ની ચેન તોડવા lockdown જરૂરી

Share Your Friends

કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સે કહ્યું- સંક્રમણની ચેન તોડવા માટે 15 દિવસનું લોકડાઉન જરૂરી : સરકાર આજે નિણર્ય લઈ શકે. છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં સાડા ત્રણ લાખથી વધુ કોરોના કેસ નોંધાયા છે. આ આંકડો આશરે 50 દેશોમાં એક દિવસમાં મળેલા કેસો કરતા વધારે છે. બીજી લહેરમાં ઝડપી ફેલાઈ રહેલા સંક્રમણની ચેનને તોડવા માટે કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સના સભ્યોએ …

સરકાર આજે મહત્વ નો નિણર્ય લઈ શકે. કોરોના ની ચેન તોડવા lockdown જરૂરી Read More »

Share Your Friends