જાણો અમેરિકાની સ્ટડી શું કહે છે. કોરોના વિશે જો એક્ટિવ નહિ રહો તો ?

Share Your Friends

જો એક્ટિવ નહીં હોવ તો કોરોના તમારા માટે વધારે જોખમી છે; જાણો અમેરિકાની સ્ટડી શું કહે છે કોરોનાનાં વધતા આંકડા જોઈને જો તમને પણ ડર લાગતો હોય તો એક્સર્સાઈઝ કરવાનું શરૂ કરો. આવું અમે નહીં, પરંતુ અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં 48 હજાર કોરોના દર્દીઓ પર કરવામાં આવેલી એક સ્ટડી કહી રહી છે. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે …

જાણો અમેરિકાની સ્ટડી શું કહે છે. કોરોના વિશે જો એક્ટિવ નહિ રહો તો ? Read More »

Share Your Friends