અમદાવાદ ખાતે DRDO દ્વારા દેશની સૌથી મોટી કોવિડ હોસ્પિટલ

Share Your Friends

અમદાવાદ ખાતે DRDO દ્વારા દેશની સૌથી મોટી કોવિડ હોસ્પિટલ હોસ્પિટલના આરંભના 24 કલાક પહેલાં મોકડ્રિલ કરીને તમામ સ્તરની સુવિધાઓની ચકાસણી કરાશે. ડિફેન્સ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા અમદાવાદ ઉપરાંત લખનૌ, બનારસ અને દિલ્હીમાં પણ હોસ્પિટલ બની છે. રાજ્યમાં અને અમદાવાદમાં કોવિડ દર્દી માટે બેડની અછત વચ્ચે ગણતરીના દિવસોમાં જ ડી.આર.ડી.ઓ એટલે કે ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપેન્ટ ઓર્ગોનાઇઝેશન …

અમદાવાદ ખાતે DRDO દ્વારા દેશની સૌથી મોટી કોવિડ હોસ્પિટલ Read More »

Share Your Friends