કોરોનાની પહેલી લહેર અને બીજી લહેર વચ્ચે સુ ફેરફાર થયો તેના વિશે જાણો.

Share Your Friends

કોરોનાની પહેલી લહેરમાં દર્દીના શરીરમાં AC ટુ રીસેપ્ટર હતો, બીજી લહેરમાં નવો રિસેપ્ટર CD 147 આવ્યો લોકો હાલ કોરોના ન થાય તે માટે મીથેલીન બ્લ્યુ લઇ રહ્યાં છે જે અંધવિશ્વાસથી વધુ કંઈ નથી. કોરોનાની પહેલી લહેર કરતા બીજી લહેર ઘાતક બની છે ત્યારે મૂળ ભારતના પંજાબના વતની અને ક્લેકટરે ખાસ નિમેલા ડો.ગોર્ડન નોરાન્હા ગુજરાત સરકારે રાજકોટમાં ત્રણ …

કોરોનાની પહેલી લહેર અને બીજી લહેર વચ્ચે સુ ફેરફાર થયો તેના વિશે જાણો. Read More »

Share Your Friends