ઓસ્ટ્રેલિયા મીડિયાનો દાવો: ચીન કોરોના વાયરસ અંગે વર્ષ 2015 થી સંશોધન કરતું હતું

Share Your Friends

ઓસ્ટ્રેલિયા મીડિયાનો દાવો: ચીન કોરોના વાયરસ અંગે વર્ષ 2015 થી સંશોધન કરતું હતું કોરોનાવાયરસ 2020 માં અચાનક જ નથી આવ્યો, પણ ચીન આ માટે વર્ષ 2015 થી તૈયારી કરી રહ્યું હતું. ચીનની સેના 6 વર્ષ અગાઉ કોવિડ-19 વાયરસને જૈવિક હથિયારની માફક ઉપયોગ કરવા ષડયંત્ર રચી રહી હતી. ‘ધ વીકેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન’એ પોતાના અહેવાલમાં આ ઘટસ્ફોટ કર્યો …

ઓસ્ટ્રેલિયા મીડિયાનો દાવો: ચીન કોરોના વાયરસ અંગે વર્ષ 2015 થી સંશોધન કરતું હતું Read More »

Share Your Friends