આયુર્વેદિક ઉપચાર

Disability – Ayurveda treatment for weakness

Share Your Friends

We first need to know what measures should be taken to get out of weakness. Drinking carrot juice gives good energy to the body. Carrot juice is very beneficial for those who are weak. Eating three or four ripe bananas after a meal removes impotence. Drinking carrot juice gives good energy to the body. Carrot …

Disability – Ayurveda treatment for weakness Read More »

Share Your Friends

Not drinking water while standing can cause sudden joint pain

Share Your Friends

Do not drink water while standing: Sudden onset of joint pain, in addition to indigestion, will also interfere with oxygen supply. Water is an important part of our daily routine. Hunger can be tolerated for a while but thirst is difficult to quench. But do we pay attention to the way we drink water? The …

Not drinking water while standing can cause sudden joint pain Read More »

Share Your Friends

Information on food adulteration and related diseases Sarkariactivity

Share Your Friends

ચા Tea : ચા અને કોફીમાં ચાના પાવડરનું પ્રમાણ વધુ હોય છે.  ચામાં કાજુ, કાળા ચણાની ભૂકી, ચા પાવડર, કૃત્રિમ રંગો, આયર્ન ઓર વગેરે પદાર્થોનું મિશ્રણ જોવા મળે છે.  મશીનરીના કાયમી ઉપયોગને કારણે ચાની પત્તી પર પણ આયર્ન ઓર જોવા મળે છે. ખોરાકમાં ભેળસેળ અને તેને લગતા રોગો વિશે માહિતી આરોગ્ય અસરો: આના કારણે તીવ્ર …

Information on food adulteration and related diseases Sarkariactivity Read More »

Share Your Friends

What kind of Ayurvedic treatment to cure toothache

Share Your Friends

Whatever the pain may be, the person becomes upset and it is very difficult to bear when it comes to toothache.  You can take the help of this remedy to get quick relief from the pain.  અહીંથી જાણો ઘરેલુ ઉપચાર દાંતના દુખાવાના કુદરતી ઉપચાર અહીંથી વાંચો Garlic : There are many benefits to chewing garlic …

What kind of Ayurvedic treatment to cure toothache Read More »

Share Your Friends

World Diabetes Day: This trade gives Gujaratis a hobby

Share Your Friends

Atul Tiwari / Ahmedabad: Diabetes … a disease which till now was considered a ‘silent killer’. But diabetes is now proving to be a ‘man killer’. Every year on November 14, Frederick Benting’s birthday is celebrated around the world as World Diabetes Day. Insulin was discovered by two scientists in 1922, one of whom was …

World Diabetes Day: This trade gives Gujaratis a hobby Read More »

Share Your Friends

કાચા મગ તમારા આરોગ્ય માટે હાનીકારક છે તે કઈ રીતે જાણો

Share Your Friends

Raw mugs are called the power house of nutrition. It is also advisable to include raw mugs in the diet every day. Raw mugs are considered to be beneficial for health, which works to protect you from many diseases. But did you know that raw mugs can also be harmful to your health? Eating raw …

કાચા મગ તમારા આરોગ્ય માટે હાનીકારક છે તે કઈ રીતે જાણો Read More »

Share Your Friends

If you have neck pain along with headache, consider it serious; Four types of headaches

Share Your Friends

Headaches: Most people have headaches sometimes and it can sometimes be quite uncomfortable. But, most painkillers are short-lived. અહીથી વાંચો સંપૂર્ણ ગુજરાતી માં માહિતી The headaches are usually temporary and go away on their own. However, if the pain is worrisome, do not hesitate to consult your doctor. A doctor should check for any type of …

If you have neck pain along with headache, consider it serious; Four types of headaches Read More »

Share Your Friends

વનસ્પતિ બનાવટ અન તેના ઉપયોગ Aushdhiya Vanaspati PDF File Download

Share Your Friends

Learn about herbs and botanicals that are used in complementary and integrative health approaches with the free HerbList app from the National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). For each herb or botanical, the app includes an identifying picture, common names, information on what the science says, potential side effects and cautions, and resources for more …

વનસ્પતિ બનાવટ અન તેના ઉપયોગ Aushdhiya Vanaspati PDF File Download Read More »

Share Your Friends
5 Thing to Know Russia Allow International Trade Don’t Miss 6 Things to know Crypto Currency BINANCE BNB hack Update 2022 Don’t Miss Planet Hollywood Las Vegas Miranda Lambert Few Things Don’t Miss 5 Thing to Know In Fallout New Vegas Game Don’t Miss Some Facts For Sara Lee WWE Wrestler Former Police Officer Attacks Thai Day Care Center Mass Killing